Kvalitetspolicy


Vi har ett kvalitet- och miljöledningssystem i överenskommelse med standarderna ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Certifieringen omfattar installation samt service av produkter och system inom VVS.

Medarbetarna har också gått de kurser som är nödvändiga för att utföra ett professionellt arbete, både vad det gäller VVS-arbeten som värmepumpsinstallationer/service.

Utbildningar som t ex "heta arbeten" och "säker vatteninstallation".